แจ้งชำระเงิน

สกุลไฟล์ที่รับรอง .jpg , .jpeg , .png
(ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษและไม่มีอักษรพิเศษ)