นโยบายการเปลี่ยน และคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า
 
การเปลี่ยน/คืนสินค้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่างเท่านั้น
 
 1. Jviva ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
กรณีที่ เปลี่ยน/คืนสินค้า มีสาเหตุจาก
 • สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อครั้งล่าสุด
 • สินค้ามีตำหนิ
 • สั่งซื้อสินค้าผิดขนาด ผิดสี
 
 1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ผ่านการซัก ยังไม่ผ่านการใช้งาน บรรจุภัณฑ์ครบถ้วน
   
 2. กรณีสินค้าที่ได้รับมีตำหนิ หรือชำรุด ตั้งแต่แกะออกจากแพคเกจ กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
   
 3. สินค้าที่ซื้อเป็นเซต ไม่สามารถคืนบางชิ้นได้ ต้องทำการคืนทั้งเซต
 
*ในกรณีที่ทำความสะอาดสินค้าตามขั้นตอนที่ทางร้านกำหนด แล้วสินค้าไม่ได้อยู่ในสภาพเดิม เช่น สีตก, ผ้าเป็นขุย, ผ้าขาด ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 
**ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าหากได้รับการติดต่อล่าช้าเกินกว่าวันที่กำหนด